Våra kurser

 

ADR-Kurser

Om du transporterar farligt gods som styckegods tex fat, kartonger, IBC-behållare, dunkar, skall du ha en grundutbildning.

 

Grund styckegods 6900kr ex moms

Rep styckegods 5900kr ex moms

Arbete på hög höjd - Fallskydd

Till den som ansvarar för, hanterar och/eller använder fallskyddsutrustning i sitt dagliga arbete.

Barnolycksfall

Deltagaren ska efter utbildningen vid ett olycksfall kunna ge rätt hjälp vid olika skadetyper.

Brandskyddsansvarig-SBA

Med kursinnehåll om bl a Risk-inventering,Riskhantering,Ansvar och utbildning gällande lagar och förordningar.

Brandskyddsutbildning

Viktig utbildning att ge alla anställda oavsett befattning, så vi har rätt handlingsberedskap om olyckan dyker upp! Vad säger lagen? Inkl praktiska släckövningar. Kurstid 3 tim.

HLR med hjärtstartare

I kursen ingår både HLR grund och att hantera en hjärtstartare.

EBR Kabelförläggning distans

EBR Kabelförläggning distanskurs

 

Pris 4500kr

ESA 19 Fackkunnig grund

ESA 19 Fackkunnig grund

Pris 6100kr

ESA 19 Fackkunnig rep distans

ESA 19 Fackkunnig repetition distanskurs

 

Pris 4600kr

 

ESA 21 Instructed (English) distance

ESA 21 instructed (English) Distance-course

Pris 3400kr

ESA 21 instruerad person distans

ESA 21 instruerad person distanskurs

 

Pris 3400kr

ESA 21 Röj

ESA 21 Röj

Pris 3500kr

Första Hjälpen Olycksfall

Ni får lära er Första Hjälpen både vad gäller behandling av vuxna och barn. Kursen varvar teori med praktiska moment. Kurstid 3 tim.

Brandfarliga Arbeten (Heta Arbeten) distanskurs

Kursen vänder sig till er som utför s.k heta arbeten. t ex svetsning, skärning, torkning, lödning, uppvärmning, arbeten med rondell. Vi ger även kursen på andra språk och på distans

Hjärt-lungräddning HLR

Deltagaren lär sig de livsuppehållande åtgärderna, då en människas hjärt-lungfunktion satts ur spel.

Liftutbildning Grund

Grundutbildning enligt Liftutbildningsrådets läroplan. För all personal som använder liftar krävs utbildning enl AFS 2006:6.

Ställningsutbildning

Allmän utbildning 2-9 m.

Säkra lyft

Arbetstagare och inhyrd arbetskraft ska enl Arbetsmiljöverkets krav AFS 2006:6 ha dokumenterade kunskaper i hur man hanterar lyftanordningar och lyftredskap. 

YKB

Krav på fortbildning 35 timmar för persontransporter, godstransporter, behörighet C,CE,D,DE.

JUST NU ENDAST DISTANSKURSER.

Pris: 1300kr ex moms