Våra kurser

 

ADR-Kurser

Om du transporterar farligt gods som styckegods tex fat, kartonger, IBC-behållare, dunkar, skall du ha en grundutbildning.

 

Grund styckegods 6500kr ex moms

Rep styckegods 5900kr ex moms

Arbete på hög höjd - Fallskydd

Till den som ansvarar för, hanterar och/eller använder fallskyddsutrustning i sitt dagliga arbete.

Arbete på väg

Kursen hette tidigare "Säkerhet på väg"

Den tar bla upp regler för säkerheten vid vägarbeten. V3-principen, AML, Hastighet & krockvåld, vägarbetsfordon mm

 

Kursen finns även som webbkurs både nivå 1 och 2.

Arbetsmiljö Grundkurs (BAM)

Det här är utbildningen för dig som behöver lära dig arbetsmiljö från grunden. Du lär dig en effektiv metod för att jobba med arbetsmiljöförbättringar i din organisation, och får också grundläggande kunskap om lagar och regler.

Barnolycksfall

Deltagaren ska efter utbildningen vid ett olycksfall kunna ge rätt hjälp vid olika skadetyper.

Construction Work Environment Coordinator BAS-P/BAS-U

According to the Swedish Work Enviroment Authority a developer is always responsible to appoint a Construction Work Environment Coordinator to plan the building and facility construction work (BAS-P) as well as carrying out the work (BAS-U). 

 

BAS-P och BAS-U

From 1 jan 2009 är det krav på alla byggherrar att utse 2 st arbetsmiljö-samordnare Utbildningskrav gäller from 1 jan 2011 Byggarbetsmiljösamordnaren (BAS) har arbetsmiljöansvaret för projekt inom Bygg * Anläggning * Fastighet

Brandskyddsansvarig-SBA

Med kursinnehåll om bl a Risk-inventering,Riskhantering,Ansvar och utbildning gällande lagar och förordningar.

Brandskyddsutbildning

Viktig utbildning att ge alla anställda oavsett befattning, så vi har rätt handlingsberedskap om olyckan dyker upp! Vad säger lagen? Inkl praktiska släckövningar. Kurstid 3 tim.

HLR med hjärtstartare

I kursen ingår både HLR grund och att hantera en hjärtstartare.

Första Hjälpen Olycksfall

Ni får lära er Första Hjälpen både vad gäller behandling av vuxna och barn. Kursen varvar teori med praktiska moment. Kurstid 3 tim.

Brandfarliga Arbeten (Heta Arbeten)

Kursen vänder sig till er som utför s.k heta arbeten. t ex svetsning, skärning, torkning, lödning, uppvärmning, arbeten med rondell. Vi ger även kursen på andra språk och på distans

Hjärt-lungräddning HLR

Deltagaren lär sig de livsuppehållande åtgärderna, då en människas hjärt-lungfunktion satts ur spel.

Lastbilsmonterad Kran

För att kunna arbeta med lastbilsmonterad kran krävs att du har fyllt 18 år och har erhållit tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta med kranen på ett säkert sätt.

Liftutbildning Grund och Repetition

Grundutbildning enligt Liftutbildningsrådets läroplan. För all personal som använder liftar krävs utbildning enl AFS 2006:6.

Lyftteknik & Ergonomi

Kursen vänder sig till personal som i sitt arbete handhar tunga lyft, rotationer mm. Belastnings- och förflyttningsteknik ingår i kursen.

Ställningsutbildning

Allmän utbildning 2-9 m.

Säkerhet vid hantering av gas

Ansvar, förordningar, Hantering Gasflaskor mm. Kurstid 4 tim

Säkra lyft

Arbetstagare och inhyrd arbetskraft ska enl Arbetsmiljöverkets krav AFS 2006:6 ha dokumenterade kunskaper i hur man hanterar lyftanordningar och lyftredskap. 

Truckutbildning klass A,B,C,D

Alla som ska framföra en truck måste enl lag sedan 1 juli 2007 inneha utbildningsbevis.

Work environment at the work site

Our introduction course at the work site gives a good overview over the laws and regulations concerning the work environment. It entails that you will be able to offer an introductory course to all your employees quickly, easily with the help of motivating technology.

YKB

Krav på fortbildning 35 timmar för persontransporter, godstransporter, behörighet C,CE,D,DE.

JUST NU ENDAST DISTANSKURSER.

Pris: 1300kr ex moms