Arbete på väg

Kommande kurstillfällen

Prissänkt kurs

Extrainsatt kurs

Fullbokad kurs

Fåtal platser

Tillgänglig kurs

Boka in dig redan idag för att säkra din plats. Du kan även ringa och boka på tel 018-225700.

 

Nytt beslut om viten från Trafikverket enl TRV krav-och rådsdokument TDOK 2012:86,88 ver.3

 

Vill du gå kursen var och när du vill? Då väljer du en webbkurs istället.
Se våra webbkurser här

 

Vill ni få kursen utförd på plats hos er?

Behöver ni gå kursen snabbt på en vardag eller helg så ordnar vi det på er arbetsplats.
Vi utför även kursen på utländska språk.

 

Information gällande de tidigare "Säkerhet på väg" kurserna. Om du ska arbeta på ett jobb som är upphandlat enligt de nya kraven TRVK APV (from dec 2012), så gäller inte de tidigare Säkerhet på väg intygen.

From 1 jan 2013 så måste du gå en utbildning för nytt intyg enligt TRVK APV enligt TDOK 2012:86 kompetensnivå 1,2 eller 3 beroende på vad du ska utföra för arbeten och dina ansvarsområden. 

Kompetenskraven

Du som arbetsgivare har ansvaret för att de anställda har rätt kompetens inom Arbete på väg och därför har Trafikverkets tidigare utbildningskrav ersatts med nya sk "kompetenskrav" vid upphandlingar. I korthet innebär Trafikverkets det att utbildningskraven har höjts för entreprenörer till Trafikverket. Nu behöver de anställda utbildas i både nivå 1 och 2 för att motsvara den tidigare Säkerhet på väg kursen på 8 timmar. Dock är kurstiden 8 timmar densamma förutsatt att man genomför kombinationskursen nivå 1+2. Vidare för att få behörighet som s k Utmärkningsansvarig skall nivå 3A genomgås och har då förhandskravet nivå 2. Det är varje persons eget ansvar att kunna uppvisa ett kompetensbevis för sin utbildningsnivå på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är även skyldig att tillhandahålla en kopia på detta. Hela de nya bestämmelserna från Trafikverket kan ni läsa om i pdf-filen nedan. Eller kontakta oss för information. Dessa regler för Arbete på väg gäller alltså som grund för både Trafikverket och Kommuner idag.

 

Till detta så har nya beslut från Trafikverket fattats under våren 2015 som innebär att kontrakterade entreprenören ska certifiera samtliga personal som ska ingå i entreprenaden. Observera att dessa SIK krav inte gäller där tex kommuner är huvudman ocg väghållare. Det har mao blivit ännu viktigare för er som underentreprenörer att läsa på i kontraktsvillkoren för att veta vilka kompetenskrav som ställs inom resp entreprenad? Omfattas ert kontrakt av SIK kravet och därmed särskild certifiering av personalen på TRV förarprovskontor så rekommenderar vi att ni först genomgår kursen Arbete på väg innan ni bokar en provtid på Trafikverket. Detta pga att provavgiften är 1000 kr/person och man måste uppnå minst 75% rätt för godkänt prov. Provet omfattar APV enl TRVK med en del tillägg. Vår APV utbildning tar upp hela provets omfattning och lärs ut pedagogiskt.    

 

Här kan ni läsa mer om direktiven

Nya kompetenskrav-Säkerhet på väg 2012-01-01

Nivå l

Är en ny grundläggande utbildning som alla måste genomgå oavsett vilka arbetsuppgifter ni har inom objektet. Utbildningskravet gäller från första arbetstimmen. I utbildningen ingår bl a V3-principen: Varna Trafikanterna, Värna Trafikanterna, Värna vägarbetarna. Trafikantbeteende, hastighet och krockvåld. Definitioner på de olika zonindelningarna på en arbetsplats.
I kursen ingår de grundläggande säkerhetskraven baserade på arbetsmiljölagstiftning (AML) och väglagsstiftning. Även de olika rollerna som väghållare och arbetsgivare samt byggherre/beställare samt ansvaret gentemot tredje man.

 

Ingår i kombinationskursen nivå 1+2..
Enligt Trafikverkets bestämmelser ska kursen repeteras inom 15 månader och gäller alla. Där kommuer är väghållare styrs repkraven av kontraktskraven. Dessa är därför viktiga att läsa igenom noggrannt. 

Nivå 2

Är en ny vidareutbildning för alla som framför något slags väghållningsfordon. Detta avser både registrerade och oregistrerade fordon och maskiner. Alltså även arbetsredskap som används inom ett avstängt område där det finns annan fordonstrafik. Även riskbedömningar som har med fordonet att göra enl AML, samt detaljer på utmärkning och lyktor etc för att kunna klassas som väghållningsfordon och därmed få vistas på en allmän väg och utföra arbeten. 

 

Kurstid: 8 tim
Förkunskapskrav: Nivå 1 och skall styrkas genom kompetensbevis.

Kursen är även ett förkunskapskrav för Nivå 3

Enligt nya bestämmelserna ska kursen repeteras inom 60 månader. 

   

Nivå 1+2 Kombinationskurs

Kurstid: 8 tim
Kursen är även ett förkunskapskrav för Nivå 3.

Utbildningen ska repeteras inom 5 år enl kraven förTrafikverkets APV. 

 

Webbkurs nivå 1+2

Kursen finns även som webbkurs i tre olika format, nivå 1, nivå 2 och nivå 1+2 kombinerat.
Se mer och boka i "webbkurser"

 

Nivå 3A - Utmärkningsansvarig

Den här nivån av Arbete på väg omfattar kompetenskrav för att utföra utmärkning av markplacerade vägmärken och skyddsanordningar. Efter utbildningen är man behörig att göra utmärkning på en fast vägarbetsplats och för att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten. Personal som ingår inom ansvarsområde för BAS-P och BAS-U ska ha kompetens enligt nivå 3 

 

Delar av utbildningsinnehållet

* VMF och dess föreskrifter

* Fördjupning av vägarbeten

* Skyddsanordningar - Funktion och handhavande

* AML-Arbetsmiljölagens föreskrifter

* TrF

* Trafikverkets styrande dokument

* Arbetsmetoder

* Grupparbete och diskussion 

 

Förhandskrav: Nivå 2

Utbildningen kan även bokas företagsförlagd. 

Andra som använder våra kurser

 

 

Adressuppgifter:

Faktureringsadress / leveransadress (om skiljt från ovan):

 

Våra boknings- och avbokningsvillkor

Er skriftliga anmälan/bokning till oss per e-post är bindande till aktuellt kurstillfälle ni valt och ev avbokning av en eller flera personer kommer att debiteras full kursavgift oavsett avbokningsorsak. Återbetalning av kursavgifter görs ej. Vid händelse av att kurstillfället ställs in tex pga av akut sjukdom på kursledaren eller för få anmälda deltagare kan du erbjudas ombokning till ett annat kurstillfälle utan att betala ny kursavgift.