Arbetsmiljö Grundkurs (BAM)

Bättre arbetsmiljö (BAM) är Sveriges genom tiderna största utbildning i arbetsmiljö - hittills har 1,5 miljoner svenskar gått den!

Kursen ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete till chefer, skyddsombud och andra, som behöver ha kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Bättre arbetsmiljö – BAM är framtagen av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent. Kursen är en grundläggande arbetsmiljöutbildning som vänder sig till dig om är chef på alla nivåer, skyddsombud, arbetsmiljöansvarig, säkerhetsansvariga och byggarbetsmiljösamordnare med mera.

 

Kursinnehåll – Bättre Arbetsmiljö

• Samverkan i arbetsmiljöfrågor.
• Grundläggande genomgång av lagar, regelverk, avtal och föreskrifter.
• Chefens och skyddsombudets roller.

• Riskanalys och handlingsplan.
• Riskinventering.
• Samordningsansvar.

• Hälsofrämjande arbete.

• Ergonomi.
• Grunder i psykosocial arbetsmiljö.

Kurslängd 2 dagar

 

Kursmål

Efter genomförd kurs ska du ha fått kunskaper i vad systematiskt arbetsmiljöarbete är samt känna till vad ett skyddsombudsstopp är för något. Du ska även kunna söka efter lagar och regelverk och ha en insikt i vad stress gör för din hälsa.

Andra som använder våra kurser

 

 

Denna utbildning genomförs kundförlagd, ej som öppen kurs

Adressuppgifter:

Faktureringsadress / leveransadress (om skiljt från ovan):

 

Våra boknings- och avbokningsvillkor

För alla våra öppna kursplatser gäller att betalning sker innan aktuell kurs för att ni ska få platsgaranti. Er anmälan/betalning är bindande till det kurstillfälle du är anmäld till och återbetalning av kursavgifter görs inte oavsett orsak. Du kan ej heller begära ombokning till annat kursdatum pga tex sjukdom utan att betala ny kursavgift. Endast vid händelse av att kurstillfället ställts in tex pga av akut sjukdom på kursledaren kan du erbjudas ombokning till ett annat kurstillfälle utan att betala ny kursavgift.