BAS-P och BAS-U

Kommande kurstillfällen

Prissänkt kurs

Extrainsatt kurs

Fullbokad kurs

Fåtal platser

Tillgänglig kurs

Boka in dig redan idag för att säkra din plats. Du kan även ringa och boka på tel 018-225700.

 

Vi hänvisar  nu till vår webbutbildning i BAS-P/U  https://www.utbildningskraft.se/webbkurser/bas/index.html

 

Från 1 januari 2009 gäller nya krav i Arbetsmiljölagen för bygg och anläggningsarbeten. Kravet på utbildning gäller från 1 januari 2011. Kursintyget är giltigt i 5 år.

Bakgrunden är att byggsektorn är hårt drabbad av olyckor på arbetsplatserna.

 

Byggherren har skyldighet att utse 2 st arbetsmiljösamordnare BAS P och BAS U, som ska ansvara för arbetsmiljöarbetet under hela byggprocessen. Dvs från planering och projektering (BAS-P) till färdigt utförande (BAS-U), och detta kan vara samma person.

Byggherren kan överlåta hela arbetsmiljöansvaret på en uppdragstagare såsom fysisk eller juridisk person.

Men byggherren måste kunna styrka att den BAS som utsetts är tillräckligt erfaren och kompetent för projektet. Arbetsmiljöverkets fullständiga krav på en Byggarbetsmiljösamordnare finns i ändringsföreskriften AFS 2008:16 om Byggnads- och Anläggningsarbete §6

Förutom utbildningskravet krävs lämplighet och yrkeserfarenhet inom arbetsområdet. 

 

Delar av kursinnehållet

  • Kursen ger dig kunskaper i hur arbetsmiljöfrågorna ska styras hela vägen från planeringen till färdigställandet av byggprojektet.
  • Lagstiftningen
  • Bygg- och anläggningsarbete
  • Genomgång av Arbetsmiljölagen samt AFS 1999:3 Bygg- och anläggningsarbete 
  • Genomgång av AFS 2001:1 SAM-Systematiskt arbetsmiljöarbete samt AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning mm
  • De olika rollerna: Byggherre, BAS-P, BAS-U, skyddsombud, arbetsgivare och arbetstagare 
  • Övningsuppgifter avs byggarbetsmiljösamordning i olika projektstadier och arbetsmiljöplan
  • Arbetsmiljöansvar
  • Straffansvaret? Vems är felet vid en arbetsplatsolycka? 
  • Frågor, diskussion, sammanfattning

 

Kursens mål

Efter kursen ska du klara av att vara BAS för mindre och enklare bygg- anläggningsprojekt och fastighetsunderhåll

Kursen vänder sig tex till entreprenörer inom bygg och anläggning som utför reparations- och underhållsarbeten. även områdesförvaltare inom bostadsföretag m.fl.

 

Kom ihåg! Att projektets art och omfattning samt dina förkunskaper är avgörande för vilken BAS utbildning du bör gå. Större projekt med mer komplicerat arbetsmiljöansvar kräver mer än bara en dags BAS utbildning.

Ditt kursintyg är personligt och gäller i 5 år.

 

Vi arbetar främst med 1 dagars BAS utbildningar (grund) men har även en bredare 2 dagars utbildning vid behov. . 

Behöver du ytterligare fördjupad kompetens som BAS så skräddarsyr vi utbildningen efter konsultation.

   

Vi kan även komma till er arbetsplats och hålla utbildningen. 

Boka din kursplats direkt online ovan eller ring oss på Tel 018-225700. 

Andra som använder våra kurser

 

 

Adressuppgifter:

Faktureringsadress / leveransadress (om skiljt från ovan):

 

Våra boknings- och avbokningsvillkor

Er skriftliga anmälan/bokning till oss per e-post är bindande till aktuellt kurstillfälle ni valt och ev avbokning av en eller flera personer kommer att debiteras full kursavgift oavsett avbokningsorsak. Återbetalning av kursavgifter görs ej. Vid händelse av att kurstillfället ställs in tex pga av akut sjukdom på kursledaren eller för få anmälda deltagare kan du erbjudas ombokning till ett annat kurstillfälle utan att betala ny kursavgift.