Entreprenadjuridik

Kommande kurstillfällen

Prissänkt kurs

Extrainsatt kurs

Fullbokad kurs

Fåtal platser

Tillgänglig kurs

Boka in dig redan idag för att säkra din plats. Du kan även ringa och boka på tel 018-225700.

 

Entreprenadjuridik grunder

Vår kurs i entreprenadjuridik går igenom skillnader och likheter mellan de olika standardavtalen, dessutom, hur avtalen påverkar och styr riskfördelningen mellan beställare och entreprenör. Kursen ger handfast vägledning i hur parterna ska agera i de olika situationer som kan inträffa vid till exempel utökad omfattning, ändrade förhållanden och tidsförskjutningar/förseningar i en entreprenad.

 

Kursen innehåller även aktuell praxis från Högsta Domstolen som påverkar tolkningen och tillämpningen av standardavtalen. Deltagarna kommer att ges stora möjligheter att delta och bidra med egna frågeställningar utifrån egna erfarenheter.

 

Kursmoment – Entreprenadjuridik grunder

Under kursen går vi igenom följande moment:

• Grundläggande avtalsrätt

• Val av standardavtal, dess systematik, och olika entreprenadformer

• Arbetenas omfattning, utförande- och funktionsansvar med mera

• ÄTA-arbeten och hantering av formaliakrav
• Organisation – ombud, byggmöten och dagbok
• Tider – behandling av kontraktstid, hinder, forcering, ansvarstid och garantitid, vite vid försening
• Ansvar, resultat- och garantiansvar, ansvar för försening, fel och skador samt även frågor om försäkringsskydd

Kursmål

Att du efter genomförd kurs har grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik.

 

Genomförande

Kursen ges som öppen utbildning i våra lokaler. Inga förkunskaper krävs.

 

Målgrupp

Du som utför eller beställer entreprenader, t ex entreprenörer och underentreprenörer, fastighetsägare, byggherrar, förvaltare och konsulter.

 

Entreprenadjuridik fördjupning

Kursen ger en mer djupgående analys över de entreprenadrättsliga principerna som bestämmelserna utgår ifrån. Betydelsen av förfrågningsunderlagets omfattning och vilka förutsättningar en entreprenör har att beakta i anbudsstadiet. Dessutom hantering av ändrings- och tilläggsarbeten, tidsförlängning samt även en genomgång av bestämmelser kring ”störningar” i en entreprenad.

 

Kursen behandlar även frågor om olika ersättningsformer och hur ersättning för ändrings-, tilläggs och avgående arbeten skall värderas, samt frågor kring beställarens, respektive entreprenörens, ansvar under entreprenad-, garanti- och ansvarstiden.

 

Kursen innehåller aktuell praxis från Högsta Domstolen som påverkar tolkningen och tillämpningen av standardavtalen. Deltagarna kommer att ges stora möjligheter att delta och bidra med egna frågeställningar utifrån egna erfarenheter.

 

Kursmoment – Fördjupning i entreprenadjuridik

• Omfattningen – hur ska en entreprenör kalkylera sitt anbud. Vilket ansvar ligger på beställaren respektive entreprenören.
• Standardavtalens systematik och grundläggande principer, entreprenadformer.
• Arbetenas omfattning, utförande- och funktionsansvar, m.m.
• ÄTA-arbeten och hantering av formaliakrav.
• Hur påverkar olika förutsättningsförändringar genomförandet av en entreprenad – Störningar i entreprenader.
• Ekonomi – ersättningsformer och beställarens betalningsskyldighet.
• Tider – Ansvarstid och garantitid, vite vid försening.
• Ansvar, resultat- och garantiansvar, fel och skador samt även frågor om försäkringsskydd.

Kursmål:

 

Att du efter genomförd kurs har kunskaper inom entreprenadjuridik.

 

Genomförande:

Kursen genomförs som öppen utbildning i våra lokaler. Endagskursen Entreprenadjuridik grunder krävs som förkunskaper.

 

Målgrupp

Alla som arbetar med entreprenader på beställar- eller entreprenörssidan vid upphandlings- eller anbudsskedet och vid genomförandet och brukandeskedet, eller konsulter som arbetar som projektledare, besiktningsmän eller dylikt.

Andra som använder våra kurser

 

 

Adressuppgifter:

Faktureringsadress / leveransadress (om skiljt från ovan):

 

Våra boknings- och avbokningsvillkor

Er skriftliga anmälan/bokning till oss per e-post är bindande till aktuellt kurstillfälle ni valt och ev avbokning av en eller flera personer kommer att debiteras full kursavgift oavsett avbokningsorsak. Återbetalning av kursavgifter görs ej. Vid händelse av att kurstillfället ställs in tex pga av akut sjukdom på kursledaren eller för få anmälda deltagare kan du erbjudas ombokning till ett annat kurstillfälle utan att betala ny kursavgift.