Hot och Våld

Vi genomför kursen över hela landet på er beställning ring oss idag!

  

Målgrupper är t ex personal inom handel, transport, restaurang, banker som hanterar pengar. Personal inom polis, vård, socialtjänst, vakt och bevakning där man riskerar att möta provocerande och aggressiva personer.

 

Kursinnehåll

  • Riskinventering; Hotbilden, var, vilka berörs?
  • Förebyggande åtgärder
  • Agera
  • Utbildning- intern/extern
  • Lokaler, snabb hjälp
  • Larm, ensamarbete
  • Säkrutiner avseende pengar, dokumentation
  • Ansvarsfrågan
  • Hjälp & stöd efteråt-debriefing

 

Utbildningslängd: 2,5-3 timmar.

Obs! Vi har även ett mer omfattande kursinnehåll som är på en heldag, ring oss! 

Utbildningsintyg: Ingår

Gruppstorlek: Enligt ö.k

Andra som använder våra kurser

 

 

Denna utbildning genomförs kundförlagd, ej som öppen kurs

Adressuppgifter:

Faktureringsadress / leveransadress (om skiljt från ovan):

 

Våra boknings- och avbokningsvillkor

För alla våra öppna kursplatser gäller att betalning sker innan aktuell kurs för att ni ska få platsgaranti. Er anmälan/betalning är bindande till det kurstillfälle du är anmäld till och återbetalning av kursavgifter görs inte oavsett orsak. Du kan ej heller begära ombokning till annat kursdatum pga tex sjukdom utan att betala ny kursavgift. Endast vid händelse av att kurstillfället ställts in tex pga av akut sjukdom på kursledaren kan du erbjudas ombokning till ett annat kurstillfälle utan att betala ny kursavgift.