Lyftteknik & Ergonomi

Vi har under 15 års tid utbildat många kunder inom äldreomsorgen, personlig assistans (LSS/SoL) barnomsorgen, handel, distribution, lagerarbete m fl yrkesgrupper. Om det på er arbetsplats finns uppenbara risker att personalen på kort eller lång sikt kan ådra sig belastnings- och förslitningsskador med långa sjukskrivningar och rehabiliteringar som följd rekommenderar vi starkt att ni bokar den här kursen av oss. Det är lönsamt ur flera perspektiv att  personalen får kunskaper om hur de bäst ska utföra sina arbetsmoment där skaderisker finns och vilka hjälpmedel som finns. Vi genomför kursen över hela landet . Vår utbildning är inriktad på er arbetsmiljö och era behov med skadeförebyggande i fokus.

 

Vi kan också ge kursen som ett delmoment i en bredare riskanalys av er arbetsplats om tex Arbetmiljöverket har genomfört inspektion hos er med anmärkningar om åtgärder. Kontakta oss för mer information.  

 

Kursen vänder sig till personal där det i sitt dagliga arbete ingår förflyttning av tex personer, varor, vridningar och böjningar av rygg och nacke etc. All personal med arbetsmoment som har koppling till belastnings- och förslitningsproblematik bör gå denna utbildning.

 

Kursinnehåll

  • Lyft-och Förflyttningstekniker
  • Ergonomi Grund
  • Belastningsskador
  • Rygg-och benstärkande enkla övningar
  • Förslitningsskador
  • Skadeförebyggande
  • Vilka hjälpmedel finns?
  • Kursen varvas med teori och praktiska övningar

 

Kurstid: 3 tim

Gruppstorlek: Enl ö.k

Deltagarna erhåller kompetensbevis.  

Andra som använder våra kurser

 

 

Denna utbildning genomförs kundförlagd, ej som öppen kurs

Adressuppgifter:

Faktureringsadress / leveransadress (om skiljt från ovan):

 

Våra boknings- och avbokningsvillkor

För alla våra öppna kursplatser gäller att betalning sker innan aktuell kurs för att ni ska få platsgaranti. Er anmälan/betalning är bindande till det kurstillfälle du är anmäld till och återbetalning av kursavgifter görs inte oavsett orsak. Du kan ej heller begära ombokning till annat kursdatum pga tex sjukdom utan att betala ny kursavgift. Endast vid händelse av att kurstillfället ställts in tex pga av akut sjukdom på kursledaren kan du erbjudas ombokning till ett annat kurstillfälle utan att betala ny kursavgift.