Microsoft Project 2016 - MS Project

Kommande kurstillfällen

Prissänkt kurs

Extrainsatt kurs

Fullbokad kurs

Fåtal platser

Tillgänglig kurs

Boka in dig redan idag för att säkra din plats. Du kan även ringa och boka på tel 018-225700.

 

MS Project 2016 Grundkurs

I tvådagarsutbildningen MS Project 2016 Grundkurs får du lära dig från grunden att bygga upp ett projekt. Du får med dig de grundläggande termer och funktioner som behövs och du får lägga in milstolpar, aktiviteter, planera resurser, budgetera, simulera förändringar och skriva ut färdiga rapporter. Läromedlet består av en bok, med teori och övningar.

 

Kursmoment – MS Project 2016 Grundkurs

Under kursen går vi igenom följande moment:

•Termer när du arbetar med MS Project 2016
•Arbetssätt
•Arbetssätt
•Dela upp aktiviteter i olika faser
•Ange milstolpar i projektet
•Simulera förändringar i projektstart/projektslut
•Skapa samband mellan aktiviteter
•Grundläggande resursplanering
•Budgetering av projekt
•Jämförelser mellan ursprunglig plan och verkligt utfall
•Skriva ut färdiga rapporter

•Anpassa Gantt-schemats diagramdel
•Arbeta med olika tidsenheter
•Arbeta med tidsgränser/deadlines
•Arbeta med resursers olika arbetstid
•Schemaläggning av återkommande aktiviteter
•Praktiska tips och tricks i Project
•Kursdeltagarnas frågor


Kursmål

Efter kursen kan du lägga upp, uppdatera och göra enkel uppföljning i ett projekt och du kommer kunna se förändringarnas olika effekter


Genomförande

Kursen genomförs i våra lokaler som öppen kurs. Du måste ha förkunskaper i Excel eller Access. Du bör dessutom ha grundläggande kunskaper om projektledarens roll.

Microsoft Project 2016 Fortsättning

 

Fördjupa kunskaperna i Microsoft Project med hjälp av vår tvådagarsutbildning. Kursen är förberedande för Microsoft certifieringstest 74-343.

 

I kursen Microsoft Project 2016 Fortsättning får du göra egna beräkningar och dra full nytta av funktionerna i projektledarverktyget. Du kan arbeta med flera projekt som utnyttjar samma resurser och du kan göra analys av data i Excel. Dessutom får du en djupgående kunskap i olika utskriftsalternativ och anpassningar. Läromedlet består av en bok, med teori och övningar.


Kursmoment – Microsoft Project 2016 Fortsättning

Under kursen går vi igenom följande moment:

•Kort repetition av grundkursen Planera och följa upp projekt med Microsoft Project 2016
•Ekonomisk uppföljning under projektet
•Skapa mallar
•Anpassa Project
•Få överblick över flera samtidiga projekt
•Kontrollera resurskonflikter mellan olika projekt
•Skapa egna beräkningar och egna fält
•Anpassningar av GANTT-schema
•Skapa och skriva ut nätverksdiagram

•Uppföljning av tider i Project
•Avancerad vyhantering

•Introduktion till makron för automatisering
•Praktiska tips och tricks i Project
•Kursdeltagarnas frågorKursmål

Efter kursen kan du arbeta med flera projekt som utnyttjar samma resurser och analysera data i Excel.

 

Genomförande

 

Kursen genomförs i våra lokaler som öppen kurs. Du bör ha förkunskaper motsvarande kursen MS Project 2010-grund. Kursmaterialet är skrivet på engelska.

 

Andra som använder våra kurser

 

 

Adressuppgifter:

Faktureringsadress / leveransadress (om skiljt från ovan):

 

Våra boknings- och avbokningsvillkor

Er skriftliga anmälan/bokning till oss per e-post är bindande till aktuellt kurstillfälle ni valt och ev avbokning av en eller flera personer kommer att debiteras full kursavgift oavsett avbokningsorsak. Återbetalning av kursavgifter görs ej. Vid händelse av att kurstillfället ställs in tex pga av akut sjukdom på kursledaren eller för få anmälda deltagare kan du erbjudas ombokning till ett annat kurstillfälle utan att betala ny kursavgift.