Viktig information till våra kunder ang ID06!

2019-09-23

2019-09-23 

Viktig information till våra kunder ang ID06!

På förekommen anledning från några kunder så vill vi informera vilka direktiv som gäller från Trafikverket (TRV)

gällande om man ska registrera den nya kursen APV Steg 1.1 1.2 1.3.hos ID06 eller inte?

En del kunder har kontaktat oss och tror att denna kurs ska registreras hos ID06 kompetensdatabas

men det ska den alltså inte.

Trafikverket har i kontakter meddelat både oss, våra kunder som ringt och frågat om det här att den nya Steg 1 kursen inte är ”kravställd” för registrering hos ID06. Den ska inte registreras över huvud taget i ID06 meddelar TRV inte ens på frivillig basis säger TRV pga att det nu åligger arbetsgivarna att styrka att sin personal innehar Steg 1 kompetensen och ska därför inte blandas in med en ID06 registrering. 

Utbildningskraft har därför valt att inte ansluta företaget till ID06 då Trafikverket nu lämnar mycket tydlig information om detta.

Trafikverket informerar samtidigt i ärendet att det således inte finns något krav alls på ID06 registrerad Steg 1 kurs för att 

få skriva certifieringsprov hos TRV för Steg 2 och 3 nivåerna. 

Det som gäller för de nya kompetenskraven är att alla arbetsgivare ska kunna styrka att sin personal

innehar kravställd kompetensnivå av Trafikverket. Utbildningskrafts webbkurser inkl godkänt kunskapsprov styrker att man har införskaffat sig rätt kompetens för sina arbetsuppgifter enl Trafikverkets kompetens- och kontraktskrav

TDOK 2018:0371