Ställningsutbildning 2-9 meter webbkurs

Lagstiftning

Enligt AFS 2004:4 skall den som uppför, river eller väsentligt förändrar byggnadsställning genomgått en godkänd utbildning samt kunna styrka detta med utbildningsbevis. (Gäller från 2006-07-01)

 

 

 

Senast den 1 juli 2006 ska alla som uppför, river eller väsentligt förändrar byggnadsställning ha fått viss utbildning/information (enl Arbetsmiljöverkets föreskrift 2004:4).

 

 

 

Ställningen man använder måste vara en systemställning vilket innebär en ställning där alla eller vissa delar är förtillverkade med givna mått och som har varaktigt fästade förbandsanordningar.

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som uppför, river eller väsentligt förändrar en byggnadsställning. Kursen vänder sig även till t.ex. arbetsledare och skyddsombud som skall kunna planera arbetet med och runt ställningar.

 

Dokumentation

Utbildningen följer arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2004:4 och riktlinjer uppsatta av Sveriges Byggindustrier(Bi) samt Rådet för Byggkompetens (RBK).

 

 

 

Efter genomförd och godkänd utbildning utfärdas ett kompetensbevis med Sveriges Byggindustrier och Rådet för Byggkompetens stämpel.  

 

 

Detta är en webbkurs

Faktureringsadress / leveransadress (om skiljt från ovan):

 

Köpvillkor för webbkurser

Du betalar din beställda webbkurs via anvisad betalningsmetod, (vanligtvis faktura). När vi registrerat din betalning skickar vi dina inloggningsuppgifter till den epostadress du uppgivit. Observera att du kan inte ångra ditt köp och få kursavgiften återbetalad efter att vi har mailat ut dina inloggningsuppgifter till webbkursen.