GDPR

Den 25 maj 2018 trädde ett nytt europadirektiv i kraft gällande behandling av personuppgifter. Syftet med detta är att skydda den enskilda personens identitet och personuppgifter. 

Med hänvisning till detta, så har vi uppdaterat våra bokningsvillkor för att följa den nya lagen och säkerställa att all hantering av uppgifter som vi gör i samband med vår kurshantering avseende personuppgiftshantering och integritetspolicy följer nya direktivet. UtbildningsKraft AB omnämns nedan som UK.

 

Kund ansvarar för att sina lämnade uppgifter är korrekta och uppdaterade samt för laglig grund för överföring av sådana uppgifter. UK ansvarar i sin tur för laglig grund för behandling av uppgifter efter mottagande från kund.

 

Vi hanterar personuppgifter, namn och personnummer, i olika syften, tex används ditt personnr för inloggning till vår kursportal, utfärda intyg, påminnelsefunktioner för intygens giltighet, fakturering samt övrig kursadministration.. Behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra vår förpliktelse som leverantör av kurser. UK har ingen tidsgräns för lagringen av dina personuppgifter, utan de finns i våra system tills vidare. Som registrerad kund har du rätt att begära ett registerutdrag med information om vad som finns sparat. Detta för att du skall kunna kontrollera att uppgifter stämmer, ev rätta om något är felaktigt/ändrat samt att du har rätt att få uppgifter raderade om du så önskar.

Referenser

Ett urval av våra kunder

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...