Webbkurser

 

Webbkurs!

ADR 1.3

Rekommendationen från myndigheten (MSB) för repetition av kursen ADR 1.3 är varannat år.
Kurslängd ca 2,5 timmar inkl. kontrollfrågor.

Webbkurs!

Arbete på väg Steg 1.1 - English

is mandatory for anyone who performs work that is affected by or affects road users. This means all staff regardless of work role / function.

Pris 995kr

Webbkurs!

Arbete på väg Steg 1.1+1.2+1.3 English

This web course covers the entire new Step 1 package 1.1 + 1.2 + 1.3 and the course also meets the requirements for replacing the previous course APV level 1+2

Pris 2400kr

Webbkurs!

Arbete på väg Steg 1.1+1.2+1.3

Webbkursen omfattar hela det nya Steg 1 paketet 1.1+1.2+1.3 i enlighet med Trafikverkets krav och rådsdokument TDOK 2018:0371 och kursen uppfyller även kraven för att ersätta den tidigare kursen APV nivå 1+2

Pris 1900kr

 

Webbkurs!

Arbete på väg nivå 1

APV kompetensnivå 1 webbkursen har ett repetitionsintervall var 15e månad enligt Trafikverkets rekommendationer för TRVK APV

 

Pris 590kr.

Webbkurs!

Arbete på väg nivå 1+2

APV webbkurs kompetensnivå 1 har ett repetitionsintervall var 15e månad och nivå 2 var 60e månad enligt Trafikverkets rekommendationer för TRVK APV. 

 

Pris 2100kr.

Webbkurs!

Arbete på väg steg 2.2

Arbete på väg steg 2.2 Kompetenskrav på vissa personer som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar, samt trafikdirigering.

(Fd Utmärkningsansvarig samt Vakt och lots)

 

Pris 4400kr

Webbkurs!

Arbete på väg steg 1.1- Allmän grundkompetens

är obligatorisk för alla som utför arbeten som påverkas av eller påverkar trafikanter. Detta innebär samtlig personal oavsett arbetsroll/funktion.

Pris 590kr

Webbkurs!

Arbete på väg steg 1.2 - Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon

Denna webbkurs omfattas av förare av väghållningsfordon/fordon som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster. 

Pris 1600kr

Webbkurs!

Arbete på väg steg 1.3 - Grundkompetens att få utföra Vägarbete eller liknande arbeten

Avser personal som utöver allmän grundkompetens APV 1.1 som är obligatorisk för all personal, även ska inneha grundkompetens enligt APV 1.3  - Att få utföra vägarbete eller liknande arbeten.

Pris 1600kr

Webbkurs!

Arbete på väg Steg 2.1 - TMA

Kompetenskrav på förare av vissa väghållningsfordon - TMA 

Förberedande utbildning inför certifiering

Kurstid ca 3 tim

Pris 1600kr

Webbkurs!

Arbetsmiljöutbildning – För chefer & skyddsombud

Som arbetsgivare har du det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön. Du ska inte bara minimera riskerna för olyckor, utan även ansvara för arbetstagarens fysiska hälsa och välmående. 

Pris 2900kr.

Webbkurs!

BAS-P & BAS-U English version

This webcourse focuses on the practical application of the Work Environment Act, The Work Environment Ordinance and the Work Environment Regulations. After the training, you have the basic knowledge you need in your role as BAS-P and BAS-U.

Pris 3400kr

Webbkurs!

BAS-P & BAS-U webbkurs

Den här webbkursen fokuserar på praktisk tillämpning av Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöföreskrifterna. Efter utbildningen har du de grundläggande kunskaper som du behöver i din roll som BAS-P och BAS-U. Pris 2900kr.

Webbkurs!

Litiumbatterier (inkl. behörighet DGR 1.6) webbkurs

I denna kurs går vi igenom allt du behöver veta för att kunna klassificera litiumbatterier på ett korrekt sätt. Du får dessutom tillgång till ett unikt klassningsverktyg som tar dig fram till en komplett instruktion/checklista som visar allt du behöver för att kunna transportera på ett riktigt sätt.

 

Pris 1800kr

Webbkurs!

Ergonomi & Lyftteknik

Webbkursen vänder sig till personal som i sitt arbete handhar tunga lyft, rotationer mm. 

  

Pris 495kr.

Webbkurs!

Ergonomi & Lyftteknik på förskolan

Webbkursen vänder sig till personal på förskolan som i sitt arbete handhar tunga lyft, rotationer mm.

 

 Pris 495kr.

Webbkurs!

Ställningsutbildning 2-9 meter webbkurs

Ställningsutbildning 2-9 meter webbkurs

 

Pris 1950kr