ADR-Kurser

Kommande kurstillfällen

Plats Datum Kurs
Stockholm 28 jan - 30 jan Grund
Stockholm 29 jan - 30 jan Rep
Hörby 4 feb - 6 feb Grund
Hörby 5 feb - 6 feb Rep
Helsingborg 25 feb - 27 feb Grund
Uppsala 26 feb - 27 feb Rep
Uppsala 26 feb - 27 feb Grund
Helsingborg 26 feb - 27 feb Rep
Kristianstad 4 mar - 6 mar Grund
Kristianstad 5 mar - 6 mar Rep
Uppsala 9 apr - 10 apr Rep
Uppsala 9 apr - 10 apr Grund
Uppsala 21 maj - 22 maj Rep
Uppsala 21 maj - 22 maj Grund
Uppsala 18 jun - 19 jun Rep

Prissänkt kurs

Extrainsatt kurs

Fullbokad kurs

Fåtal platser

Tillgänglig kurs

Boka in dig redan idag för att säkra din plats. Du kan även ringa och boka på tel 018-225700.

 

UtbildningsKraft samarbetar med professionella och certifierade ADR-kursledare i hela Sverige. Hos oss kan du både gå grundkurs för styckegods, utöka din behörighet och repetera befintliga intyg. Obs! vid repkurs får intyget ej ha gått över giltighetstiden 5 år, (kolla ditt intyg), i så fall måste du gå en grundkurs på nytt. Är du själv på företaget som behöver gå kursen? Då ska du anmäla dig till en öppen kurs hos oss. Det kan innebära att du måste resa till den närmsta ort där vi bedriver öppna ADR-kurser. Är ni flera på företaget som behöver gå kursen, minst 5 pers, så kan våra kursledare komma ut till er arbetsplats och hålla utbildningen.

 

Våra webbkurser

 

Läs om nyheterna för ADR prov som tillträder mars 2019 här

  

Fakta om ADR-utbildningar

Om du transporterar farligt gods som styckegods tex fat, kartonger, IBC-behållare, dunkar, skall du ha en grundutbildning. Du erhåller efter godkänt teoriprov ditt ADR-intyg med en giltighetstid på 5 år. Innan utgångsdatum för ditt intyg måste du genomgå en repetitionsutbildning för att få det förnyat. Våra säkerhetsrådgivare har full behörighet till er tjänst. I våra ADR-utbildningar ingår alltid kurslitteratur, prover, praktiska övningar, ADR-pärm, lunch och kaffe till deltagarna.

 

Grundutbildning

 •   Lagstiftning, säkerhetsrådgivare
 •   Transportsystem
 •   Klassificering farligt gods
 •   Förpackningar
 •   Märkning och etikettering av fordon, containrar
 •   Transporthandlingar
 •   Lastning, samlastning, lossning, transport
 •   Värdeberäknad mängd, begränsad mängd, undantag
 •   Särbestämmelser
 •   Praktisk övning av brandsläckning
 •   Första Hjälpen L-ABC inkl kemskador
 •   Teoriprov

Utbildningen omfattar 2,5 heldagar

 

Repetitionsutbildning för ADR-intyg (grund styckegods)

Teori och praktik.

Utbildningen är på 2 heldagar

 

Klass 1 utbildning

Om du transporterar explosiva ämnen, behöver du både grundutbildningen samt denna specialutbildning.

 

 • Transport av explosiva ämnen och föremål
 • Teoriprov

Utbildningen är på 1 heldag

 

Tankutbildning

Om du transporterar farligt gods i tank, behöver du både grundutbildningen samt denna specialutbildning.

 • Säkerhetsåtgärder och ansvar
 • Fordonskrav
 • Krav på tankar, UN-tankar och tankcontainrar
 • Transporthandlingar
 • Skyltning och etikettering
 • Allmänna transportbestämmelser
 • Särskilda bestämmelser för petroleumtransport
 • Särskilda bestämmelser i övrigt samt övervakning
 • Teoriprov

Utbildningen omfattar 2 dagar för grundkursen (nyutbildning) och 1 heldag för rep och och förläggs oftast i anslutning till grundkursen eller efter överenskommelse.

 

ADR 1.3 utbildning Webbkurs

Den obligatoriska kursen ADR 1.3 är uppdaterad from juni 2017 enl de nya bestämmelserna!

 

Transporterar du farligt gods, arbetar på lager, lastar/lossar farligt gods, enligt undantaget värdeberäknad mängd högst 1000 poäng, behöver du denna utbildning. Utbildningen anpassar vi efter er verksamhet och dess behov. OBS! Utbildningen finns ej som öppen kurs.

Vi rekommenderar att ni beställer vår webbkurs. Går snabbt och smidigt att genomföra på de tider man själv vill och är kostnadseffektivt. 

 

Webbkursen har nu kompletterats ytterligare:

- Mer fördjupat innehåll om FME (förpackning, märkning, etikettering), utfärdande av godsdeklaration samt värdeberäknad mängd.

- Kursen har delats upp i två olika versioner (ADR 1.3 och ADR/RID 1.3). Detta för att de som endast hanterar farligt gods på väg har möjlighet att välja bort den del som tar upp järnväg (RID).

- Fler och kortare kapitel och därmed också fler kontrollfrågor

Läs mer och boka

 Borttappat utbildningsbevis

Vid beställning av nytt kursbevis tar vi from 1 mars 2016 ut en administrativ avgift på 200 :- + moms.

ADR Begränsad mängd Webbkurs

Kontakta oss för kursinformation

 

Klass 7 utbildning

Transporterar du radioaktiva ämnen behöver du både grundutbildningen samt denna specialutbildning.

Utbildningen är på 1 heldag.

 

Skicka din bokning till oss på e-post info@utbildningskraft.se eller tryck knappen "Boka direkt" 

eller ring oss på tel 018-225700.  

 

Grund styckegods 6500kr ex moms

Rep styckegods 5900kr ex moms

 

Tank grund 5500kr ex moms

Tank rep 4900kr ex moms

 

Andra som använder våra kurser

 

 

Adressuppgifter:

Faktureringsadress / leveransadress (om skiljt från ovan):

 

Våra boknings- och avbokningsvillkor

Er skriftliga anmälan/bokning till oss per e-post är bindande till aktuellt kurstillfälle ni valt och ev avbokning av en eller flera personer kommer att debiteras full kursavgift oavsett avbokningsorsak. Återbetalning av kursavgifter görs ej. Vid händelse av att kurstillfället ställs in tex pga av akut sjukdom på kursledaren eller för få anmälda deltagare kan du erbjudas ombokning till ett annat kurstillfälle utan att betala ny kursavgift.