Arbete på hög höjd - Fallskydd

Kommande kurstillfällen

Prissänkt kurs

Extrainsatt kurs

Fullbokad kurs

Fåtal platser

Tillgänglig kurs

Boka in dig redan idag för att säkra din plats. Du kan även ringa och boka på tel 018-225700.

 

Lagstiftning

Arbetsgivaren är skyldig, enligt Arbetsmiljölagen 2 kap, 4 §, 7 §, att informera sina arbetstagare om de riskerna som finns på arbetsplatsen. Vidare ansvarar arbetsgivaren för att arbetstagarna har den utbildning och utrustning som behövs för att genomföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt.

Målgrupp

Till den som ansvarar för, hanterar och/eller använder fallskyddsutrustning i sitt dagliga arbete. Även arbetsmiljöombud/skyddsombud och arbetsledare som kommer i kontakt med fallskyddsutrustning har stor nytta av utbildningen.

Dokumentation.

 

Utbildningen följer arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall och AFS 1990:12 Ställningar samt AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete. 

Kursinnehåll 

  • Skyldigheter och rättigheter
  • Aktuella föreskrifter
  • Riskanalys
  • Fallteori
  • Personlig fallskyddsutrustning (selar m m)
  • Räddning och evakuering
  • Underhåll och dokumentation
  • Kurslängd
  • Halvdag

Andra som använder våra kurser

 

 

Adressuppgifter:

Faktureringsadress / leveransadress (om skiljt från ovan):

 

Våra boknings- och avbokningsvillkor

Er skriftliga anmälan/bokning till oss per e-post är bindande till aktuellt kurstillfälle ni valt och ev avbokning av en eller flera personer kommer att debiteras full kursavgift oavsett avbokningsorsak. Återbetalning av kursavgifter görs ej. Vid händelse av att kurstillfället ställs in tex pga av akut sjukdom på kursledaren eller för få anmälda deltagare kan du erbjudas ombokning till ett annat kurstillfälle utan att betala ny kursavgift.