Brandskyddsansvarig-SBA

För öppna utbildningsplatser se info nedan. 

Kursinnehåll 

 • Riskinventering
 • Riskhantering
 • SBA - vad är det?
 • Ansvar och utbildning
 • Brandskyddspolicy
 • Gällande lagar och förordningar - LSO
 • Dokumentation och underhåll
 • Skriftlig redogörelse
 • Automatlarm
 • Installerat byggnadstekniskt brandskydd - svaga punkter och användande
 • Övrig rådgivning i din roll

 

Kurstid: Meddelas sep vid bokning av enskild kurs

Gruppstorlek: Enligt ö.k

Kursintyg och dokumentation

Andra som använder våra kurser

 

 

Denna utbildning genomförs kundförlagd, ej som öppen kurs

Adressuppgifter:

Faktureringsadress / leveransadress (om skiljt från ovan):

 

Våra boknings- och avbokningsvillkor

För alla våra öppna kursplatser gäller att betalning sker innan aktuell kurs för att ni ska få platsgaranti. Er anmälan/betalning är bindande till det kurstillfälle du är anmäld till och återbetalning av kursavgifter görs inte oavsett orsak. Du kan ej heller begära ombokning till annat kursdatum pga tex sjukdom utan att betala ny kursavgift. Endast vid händelse av att kurstillfället ställts in tex pga av akut sjukdom på kursledaren kan du erbjudas ombokning till ett annat kurstillfälle utan att betala ny kursavgift.