Brandskyddsutbildning

Vi genomför kursen över hela landet på er beställning, ring oss idag!

 

Det ställs större krav nu på ert företag och verksamhetsutövare i allmänhet för egenkontroll av ert brandskydd. Den "brandsyn" som utfördes tidigare har upphört. Lagen om Skydd mot olyckor (LSO) reglerar denna viktiga förändring, och den här kursen är viktig att ge till dina anställda oavsett befattning, dvs något som vi alla ska kunna och ha handlingsberedskap för om olyckan dyker upp!

 

Kursinnehåll teori och praktik 

 • Den 1 jan 2004 kom den nya lagen om skydd mot olyckor, arbetsplatsens ansvar?
 • Hur förebygger vi brand? Brands uppkomst
 • Brandteori och brandförlopp
 • Rädda-Varna-Larma-Släck-Utrym
 • Utrymningssäkerhet, strategi, återsamling
 • Riskbedömning, vad och vilka hotas? 
 • Skadeplatsprioritering 
 • Släckutrustning, vilka släckmedel finns?
 • Brandfarliga vätskor
 • Brännskador-behandling?
 • Brand i kläder 
 • Kort info SBA (systematisk brandskyddsarbete) 
 • Praktik-släckövningar utomhus
 • Diskussion 
 • Utbildningsintyg
 • Kurslängd 3 tim

 

Ni kan även boka brandskyddsutbildningen med innehållet ovan utan släckövningarna.

Andra som använder våra kurser

 

 

Denna utbildning genomförs kundförlagd, ej som öppen kurs

Adressuppgifter:

Faktureringsadress / leveransadress (om skiljt från ovan):

 

Våra boknings- och avbokningsvillkor

För alla våra öppna kursplatser gäller att betalning sker innan aktuell kurs för att ni ska få platsgaranti. Er anmälan/betalning är bindande till det kurstillfälle du är anmäld till och återbetalning av kursavgifter görs inte oavsett orsak. Du kan ej heller begära ombokning till annat kursdatum pga tex sjukdom utan att betala ny kursavgift. Endast vid händelse av att kurstillfället ställts in tex pga av akut sjukdom på kursledaren kan du erbjudas ombokning till ett annat kurstillfälle utan att betala ny kursavgift.