Första Hjälpen Olycksfall

Vi genomför kursen på er arbetsplats över hela landet. Enskild privatperson kan vi oftast erbjuda kursplats. 

Ring oss idag för mer information! Ni får lära er Första Hjälpen både vad gäller vuxna och barn. Boka gärna vår kombinationskurs med både Första hjälpen och HLR.

Innehåll

 • L-ABC principen
 • Kontrollera medvetande och andning
 • Skapa fria luftvägar, (heimlich manöver)
 • Placera en person i stabilt sidoläge
 • Larma, prioritering på olycksplats
 • Utföra mun-mot-munmetoden
 • Förebygga cirkulationssvikt
 • Lägga förband vid olika blödningstyper
 • Hantera chocktillstånd
 • Bränn-, kyl och elskador
 • Kläm- och skärskador
 • Emotionell Första Hjälp

 

Anpassat innehåll

Här får ni möjligheten att själva välja ämnen som kursen ska innehålla, eller fördjupad genomgång av något ämne. Andra ämnesområden kan vara: allergiska reaktioner, epilepsi, stroke, fallskador, drunkningsolyckor etc. Meddela oss era önskemål. (Pristillägg).

 

Kurstid: 3 tim         

Utbildningsintyg: Ingår          

Gruppstorlek: Enligt ö.k

Andra som använder våra kurser

 

 

Denna utbildning genomförs kundförlagd, ej som öppen kurs

Adressuppgifter:

Faktureringsadress / leveransadress (om skiljt från ovan):

 

Våra boknings- och avbokningsvillkor

För alla våra öppna kursplatser gäller att betalning sker innan aktuell kurs för att ni ska få platsgaranti. Er anmälan/betalning är bindande till det kurstillfälle du är anmäld till och återbetalning av kursavgifter görs inte oavsett orsak. Du kan ej heller begära ombokning till annat kursdatum pga tex sjukdom utan att betala ny kursavgift. Endast vid händelse av att kurstillfället ställts in tex pga av akut sjukdom på kursledaren kan du erbjudas ombokning till ett annat kurstillfälle utan att betala ny kursavgift.