Hjärt-lungräddning HLR

Vi genomför kursen över hela landet på er beställning.  

 

Deltagaren lär sig de livsuppehållande åtgärderna, då en människas hjärt-lungfunktion satts ur spel. Vi tillämpar Svenska HLR rådets kursprogram för Hjärt-och Lungräddning. Ni kan även få HLR och Första hjälpen som en kombinationsutbildning. Se även vår kurssida Första hjälpen L-ABC.

 

Vår HLR-utbildning genomför instruktörerna enligt de nya rekommendationerna. Det är stora förändringar som skett i utbildningsinnehållet och vi har därför tagit in de nya dockorna som är de enda på marknaden som svarar mot de nya kraven i utbildningen. Utbildningen omfattar de teoretiska grunderna för Hjärt- och lungräddning och varvas med mycket praktisk träning på övningsdockorna.

 

Utbildningslängd: ca 3 tim

Utbildningsintyg: Ingår 

Gruppstorlek: Enligt ö.k

Andra som använder våra kurser

 

 

Denna utbildning genomförs kundförlagd, ej som öppen kurs

Adressuppgifter:

Faktureringsadress / leveransadress (om skiljt från ovan):

 

Våra boknings- och avbokningsvillkor

För alla våra öppna kursplatser gäller att betalning sker innan aktuell kurs för att ni ska få platsgaranti. Er anmälan/betalning är bindande till det kurstillfälle du är anmäld till och återbetalning av kursavgifter görs inte oavsett orsak. Du kan ej heller begära ombokning till annat kursdatum pga tex sjukdom utan att betala ny kursavgift. Endast vid händelse av att kurstillfället ställts in tex pga av akut sjukdom på kursledaren kan du erbjudas ombokning till ett annat kurstillfälle utan att betala ny kursavgift.