Liftutbildning Grund och Repetition

Kommande kurstillfällen

Prissänkt kurs

Extrainsatt kurs

Fullbokad kurs

Fåtal platser

Tillgänglig kurs

Boka in dig redan idag för att säkra din plats. Du kan även ringa och boka på tel 018-225700.

 

Lagstiftning
Från och med 1 juli 2007 ställs betydligt hårdare krav på arbetsgivares ansvar att utbilda all personal som använder liftar. Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap” fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper över den anställdes kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen. Utbildning är en av de viktigaste och mest effektiva åtgärder som finns för att förebygga skador och olycksfall på arbetsplatsen. Det kan också vara en lönsam investering då även skador på gods och maskiner minskar när kunskapsnivån höjs.   

Repetition av liftkort
Eftersom det inte är ett krav på praktisk körning vid repetition av sitt Liftkort så finns detta webbkursalternativ. Detta kan rekommenderas om personalen är van vid liftkörning och därmed inte vill lägga varken kurstid eller extra kursavgift på praktiska övningar med en kursledare. Läs mer och boka.

 

Dokumentation
Kursen följer Liftutbildningsrådets (LUR) liftläroplan (LLP) och följer den internationella standarden SS-ISO 18878:2004, en garanti för en kvalitativ utbildning av användare på mobila arbetsplattformar. Efter godkända prov erhålls Liftutbildningsrådets utbildningsbevis. 

Kursen ger goda produktkunskaper om olika typer av liftar och deras användningsområden.

Kursinnehåll

  • Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller för hantering av liftar.
  • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
  • Olika typer av liftar
  • Funktion och användning för olika lifttyper
  • Olika arbetsmoment vid uppställning av liftar, användning av stödben mm.
  • Säkerhetstänkande vid arbete med lift
  • Riskbedömningar, markförhållanden, trafik, väder och vind etc.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som använder liftar i arbetet, även till arbetsledare och skyddsombud som skall kunna planera arbetet med och runt liftar.

Andra som använder våra kurser

 

 

Adressuppgifter:

Faktureringsadress / leveransadress (om skiljt från ovan):

 

Våra boknings- och avbokningsvillkor

Er skriftliga anmälan/bokning till oss per e-post är bindande till aktuellt kurstillfälle ni valt och ev avbokning av en eller flera personer kommer att debiteras full kursavgift oavsett avbokningsorsak. Återbetalning av kursavgifter görs ej. Vid händelse av att kurstillfället ställs in tex pga av akut sjukdom på kursledaren eller för få anmälda deltagare kan du erbjudas ombokning till ett annat kurstillfälle utan att betala ny kursavgift.