LÄRARLEDDA KURSER

Liftutbildning Grund

.   

Repetition av liftkort
Eftersom det inte är ett krav på praktisk körning vid repetition av sitt Liftkort så finns det ett webbkursalternativ, du hittar det under våra webbkurser. Detta kan rekommenderas om personalen är van vid liftkörning och därmed inte vill lägga varken kurstid eller extra kursavgift på praktiska övningar med en kursledare.

 

Dokumentation
Kursen följer Liftutbildningsrådets (LUR) liftläroplan (LLP) och följer den internationella standarden SS-ISO 18878:2004, en garanti för en kvalitativ utbildning av användare på mobila arbetsplattformar. Efter godkända prov erhålls Liftutbildningsrådets utbildningsbevis. 

Kursen ger goda produktkunskaper om olika typer av liftar och deras användningsområden.

Kursinnehåll

  • Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller för hantering av liftar.
  • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
  • Olika typer av liftar
  • Funktion och användning för olika lifttyper
  • Olika arbetsmoment vid uppställning av liftar, användning av stödben mm.
  • Säkerhetstänkande vid arbete med lift
  • Riskbedömningar, markförhållanden, trafik, väder och vind etc.

Referenser

Ett urval av våra kunder

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...