Säkra lyft

Kommande kurstillfällen

Prissänkt kurs

Extrainsatt kurs

Fullbokad kurs

Fåtal platser

Tillgänglig kurs

Boka in dig redan idag för att säkra din plats. Du kan även ringa och boka på tel 018-225700.

 

Utbildningens mål: Att lära sig hur man kopplar lyftredskap på både ett produktionseffektivt och ett säkert sätt och som därmed minimerar risker för skador på människor och material.

Kursinnehåll

  • Lagar, föreskrifter och normer.
  • Ansvar och skyldigheter som lastkopplare
  • Samspel mellan kran, lastkopplare och signalman.
  • Val av olika lyftredskap
  • Lyftvinklar, tyngdpunkter, maxlaster
  • Daglig tillsyn innan användning av lyftredskap
  • Besiktningsregler och fortlöpande tillsyn av lyftredskap
  • Personlyft med kranar

Kursen avslutas med ett teoretiskt prov

Deltagaren ska efter utbildningen känna till lagstiftning, kassationsgränser och hur man klassar olika lyftredskap

Kurstid 4 tim.

 

Deltagarna får ett utbildningsbevis

 

Andra som använder våra kurser

 

 

Adressuppgifter:

Faktureringsadress / leveransadress (om skiljt från ovan):

 

Våra boknings- och avbokningsvillkor

Er skriftliga anmälan/bokning till oss per e-post är bindande till aktuellt kurstillfälle ni valt och ev avbokning av en eller flera personer kommer att debiteras full kursavgift oavsett avbokningsorsak. Återbetalning av kursavgifter görs ej. Vid händelse av att kurstillfället ställs in tex pga av akut sjukdom på kursledaren eller för få anmälda deltagare kan du erbjudas ombokning till ett annat kurstillfälle utan att betala ny kursavgift.