LÄRARLEDDA KURSER

Säkra lyft

Utbildningens mål: Att lära sig hur man kopplar lyftredskap på både ett produktionseffektivt och ett säkert sätt och som därmed minimerar risker för skador på människor och material.

Kursinnehåll

  • Lagar, föreskrifter och normer.
  • Ansvar och skyldigheter som lastkopplare
  • Samspel mellan kran, lastkopplare och signalman.
  • Val av olika lyftredskap
  • Lyftvinklar, tyngdpunkter, maxlaster
  • Daglig tillsyn innan användning av lyftredskap
  • Besiktningsregler och fortlöpande tillsyn av lyftredskap
  • Personlyft med kranar

 

Referenser

Ett urval av våra kunder

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...