LÄRARLEDDA KURSER

Ställningsutbildning

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som uppför, river eller väsentligt förändrar en byggnadsställning. Kursen vänder sig även till t.ex. arbetsledare och skyddsombud som skall kunna planera arbetet med och runt ställningar.

Dokumentation

Utbildningen följer arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2004:4 och riktlinjer uppsatta av Sveriges Byggindustrier(Bi) samt Rådet för Byggkompetens (RBK).

 

Efter genomförd och godkänd utbildning utfärdas ett kompetensbevis med Sveriges Byggindustrier och Rådet för Byggkompetens stämpel.  

Referenser

Ett urval av våra kunder

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...