Ställningsutbildning

Kommande kurstillfällen

Prissänkt kurs

Extrainsatt kurs

Fullbokad kurs

Fåtal platser

Tillgänglig kurs

Boka in dig redan idag för att säkra din plats. Du kan även ringa och boka på tel 018-225700.

 

Lagstiftning

Enligt AFS 2004:4 skall den som uppför, river eller väsentligt förändrar byggnadsställning genomgått en godkänd utbildning samt kunna styrka detta med utbildningsbevis. (Gäller från 2006-07-01)

 

Senast den 1 juli 2006 ska alla som uppför, river eller väsentligt förändrar byggnadsställning ha fått viss utbildning/information (enl Arbetsmiljöverkets föreskrift 2004:4).

 

Ställningen man använder måste vara en systemställning vilket innebär en ställning där alla eller vissa delar är förtillverkade med givna mått och som har varaktigt fästade förbandsanordningar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som uppför, river eller väsentligt förändrar en byggnadsställning. Kursen vänder sig även till t.ex. arbetsledare och skyddsombud som skall kunna planera arbetet med och runt ställningar.

Dokumentation

Utbildningen följer arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2004:4 och riktlinjer uppsatta av Sveriges Byggindustrier(Bi) samt Rådet för Byggkompetens (RBK).

 

Efter genomförd och godkänd utbildning utfärdas ett kompetensbevis med Sveriges Byggindustrier och Rådet för Byggkompetens stämpel.  

Arbetsplatsförlagd utbildning

Är ni minst 6 st deltagare kommer vi gärna till er och utbildar.

 

Kontakta oss för prisuppgifter och bokning.

Tel 018-225700 eller E-post: info@utbildningskraft.se

Andra som använder våra kurser

 

 

Adressuppgifter:

Faktureringsadress / leveransadress (om skiljt från ovan):

 

Våra boknings- och avbokningsvillkor

Er skriftliga anmälan/bokning till oss per e-post är bindande till aktuellt kurstillfälle ni valt och ev avbokning av en eller flera personer kommer att debiteras full kursavgift oavsett avbokningsorsak. Återbetalning av kursavgifter görs ej. Vid händelse av att kurstillfället ställs in tex pga av akut sjukdom på kursledaren eller för få anmälda deltagare kan du erbjudas ombokning till ett annat kurstillfälle utan att betala ny kursavgift.