YKB

Kommande kurstillfällen

Prissänkt kurs

Extrainsatt kurs

Fullbokad kurs

Fåtal platser

Tillgänglig kurs

Boka in dig redan idag för att säkra din plats. Du kan även ringa och boka på tel 018-225700.

 

Uppdatering covid-19:

Just nu kör vi alla YKB kurser på distans i Microsoft Teams

Pris: 1300kr ex moms

 

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes, 2008, en lag som ska säkerställa att alla förare har den kompetens som är nödvändig för yrket. Lagen innebär bland annat krav på grundläggande utbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning för att förnya beviset.

 

Kraven tillämpas sedan den 10 september 2008 för persontransporter med buss och från den 10 september 2009 för godstransporter med tung lastbil. Lagen bygger på ett direktiv som är antaget av EU och den gäller förare av transporter med fordon som kräver körkortsbehörigheterna C, CE, D och DE. Dvs fortbildningskrav för behörighet D, DE före 10 sep 2015 och behörighet C,CE före 10 sep 2016. Planera in dessa fortbildningar i ert företag i mycket god tid före slutdatum så undviker ni att få ställa fordonen och få onödiga böter. 

 

Fortbildningen omfattar 35 timmar, innehåller 5 st delkurser och du kan gå dessa i vilken ordning du vill.

Utbildningen följer TYAs utbildningsriktlinjer

 

1. Sparsam körning

2. Godstransporter lastbil / Persontransporter buss

3. Lagar och regler

4. Ergonomi och Hälsa

5. Säkerhet och kundfokus

 

Efter godkänt prov erhåller föraren ett YKB som gäller 5 år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning för att förnya sitt bevis.

Vi utbildar gärrna er personal på plats hos er, men är ni ett färre antal kan ni anmäla er till en öppen utbildning.

 

 

 

Undantag från YKB kravet

Undantagen gäller vid körning med fordon som kräver behörighet C, CE, D eller DE och vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 45 kilometer i timmen, som används av eller står under kontroll av Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tullverket, räddningstjänsten eller polisen, som provas eller förflyttas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparation eller underhåll, som är nya eller ombyggda och ännu inte har tagits i drift i transportverksamhet, som används i nödsituationer eller för räddningsinsatser, som används vid övningskörning enligt författningar om körkort eller körträning för yrkeskompetensbevis enligt denna lag, som används för icke-kommersiell persontransport eller för godstransport för privat bruk, eller som används för att transportera material och utrustning som föraren ska använda i sitt arbete, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning.

Andra som använder våra kurser

 

 

Adressuppgifter:

Faktureringsadress / leveransadress (om skiljt från ovan):

 

Våra boknings- och avbokningsvillkor

Er skriftliga anmälan/bokning till oss per e-post är bindande till aktuellt kurstillfälle ni valt och ev avbokning av en eller flera personer kommer att debiteras full kursavgift oavsett avbokningsorsak. Återbetalning av kursavgifter görs ej. Vid händelse av att kurstillfället ställs in tex pga av akut sjukdom på kursledaren eller för få anmälda deltagare kan du erbjudas ombokning till ett annat kurstillfälle utan att betala ny kursavgift.