Om UtbildningsKraft

UtbildningsKraft startade sin verksamhet 1994. Vi utbildar personal inom många olika yrkesområden där krav finns på utbildad och certifierad personal. Ex på dessa sektorer är bygg och anläggning, transport, industri, grund- och förskola, äldre-och handikappomsorg.   

 

Fokus för våra utbildningsprogram ligger på Arbetsmiljö, Hälsa och Säkerhet på arbetsplatser och vi utökar kontinuerligt vårt kursutbud för att möta upp olika branschers behov och krav på utbildad personal som bara ökar för varje år.

 

UtbildningsKraft har dels egna kursledare i teamet men har även väl fungerande partnersamarbeten. Samtliga mycket professionella med gedigen utbildnings-och yrkesbakgrund. Vi sätter stor värde i att våra kursledare har pedagogisk förmåga att kunna inspirera våra kursdeltagare till kunskapsinlärning.