Webbkurser

 

Webbkurs!

ADR 1.3

Rekommendationen från myndigheten (MSB) för repetition av kursen ADR 1.3 är varannat år.
Kurslängd ca 2,5 timmar inkl. kontrollfrågor.

Webbkurs!

Arbete på väg Steg 1.1 - English

is mandatory for anyone who performs work that is affected by or affects road users. This means all staff regardless of work role / function.

Webbkurs!

Arbete på väg Steg 1.1+1.2+1.3 English version

This web course covers the entire new Step 1 package 1.1 + 1.2 + 1.3 and the course also meets the requirements for replacing the previous course APV level 1+2

Webbkurs!

Arbete på väg Steg 1.1+1.2+1.3

Webbkursen omfattar hela det nya Steg 1 paketet 1.1+1.2+1.3 i enlighet med Trafikverkets krav och rådsdokument TDOK 2018:0371 och kursen uppfyller även kraven för att ersätta den tidigare kursen APV nivå 1+2

 

Webbkurs!

Arbete på väg nivå 1

APV kompetensnivå 1 webbkursen har ett repetitionsintervall var 15e månad enligt Trafikverkets rekommendationer för TRVK APV

 

Pris 590kr.

Webbkurs!

Arbete på väg nivå 1+2

APV webbkurs kompetensnivå 1 har ett repetitionsintervall var 15e månad och nivå 2 var 60e månad enligt Trafikverkets rekommendationer för TRVK APV. 

 

Pris 2100kr.

Webbkurs!

Arbete på väg steg 1.1- Allmän grundkompetens

är obligatorisk för alla som utför arbeten som påverkas av eller påverkar trafikanter. Detta innebär samtlig personal oavsett arbetsroll/funktion.

Pris 590kr

Webbkurs!

Arbete på väg steg 1.2 - Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon

Denna webbkurs omfattas av förare av väghållningsfordon/fordon som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster. 

Webbkurs!

Arbete på väg steg 1.3 - Grundkompetens att få utföra Vägarbete eller liknande arbeten

Avser personal som utöver allmän grundkompetens APV 1.1 som är obligatorisk för all personal, även ska inneha grundkompetens enligt APV 1.3  - Att få utföra vägarbete eller liknande arbeten.

Webbkurs!

Arbetsmiljöutbildning – För chefer & skyddsombud

Som arbetsgivare har du det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön. Du ska inte bara minimera riskerna för olyckor, utan även ansvara för arbetstagarens fysiska hälsa och välmående. 

Vår prisgaranti är billigast på nätet! 

Pris 2900kr.

Webbkurs!

BAS-P och BAS-U webbkurs

Den här webbkursen fokuserar på praktisk tillämpning av Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöföreskrifterna. Efter utbildningen har du de grundläggande kunskaper som du behöver i din roll som BAS-P och BAS-U. Pris 2900kr.

Webbkurs!

Ergonomi & Lyftteknik

Webbkursen vänder sig till personal som i sitt arbete handhar tunga lyft, rotationer mm. 

 

Vår prisgaranti är billigast på nätet! 

Pris 495kr.

Webbkurs!

Ergonomi & Lyftteknik på förskolan

Webbkursen vänder sig till personal på förskolan som i sitt arbete handhar tunga lyft, rotationer mm.

 

 

Pris 495kr.

Webbkurs!

Brandfarliga Arbeten (På distans)

Du kan gå kursen när du arbetar hemifrån eller på arbetsplatsen och det fungerar både i mobil, dator eller surfplatta.
Det går att sitta i grupp men upplevelsen och delaktigheten blir bättre om du kan vara med på en egen enhet.

Webbkurs!

Work environment at the work site

Our introduction course at the work site gives a good overview over the laws and regulations concerning the work environment. It entails that you will be able to offer an introductory course to all your employees quickly, easily with the help of motivating technology.