ADR 1.3

Den obligatoriska kursen ADR 1.3 är uppdaterad from 2017 enl de nya bestämmelserna!

Enligt rekommendation från myndigheten (MSB) bör kursen repeteras vartannat år då innehåll och information uppdateras.

Transporterar du farligt gods, arbetar på lager, lastar/lossar farligt gods, enligt undantaget värdeberäknad mängd högst 1000 poäng, behöver du denna utbildning. Utbildningen anpassar vi efter er verksamhet och dess behov. OBS! Utbildningen finns ej som öppen kurs.

Vi rekommenderar att ni beställer vår webbkurs. Går snabbt och smidigt att genomföra på de tider man själv vill och är kostnadseffektivt. 

Kurslängd ca 2,5 timmar inkl. kontrollfrågor.

 

Webbkursen har nu kompletterats ytterligare:

  • Mer fördjupat innehåll om FME (förpackning, märkning, etikettering), utfärdande av godsdeklaration samt värdeberäknad mängd.
  • Kursen har delats upp i två olika versioner (ADR 1.3 och ADR/RID 1.3). Detta för att de som endast hanterar farligt gods på väg har möjlighet att välja bort den del som tar upp järnväg (RID).
  • Fler och kortare kapitel och därmed också fler kontrollfrågor

    Borttappat utbildningsbevis
    Vid beställning av nytt kursbevis tar vi from 1 mars 2016 ut en administrativ avgift på 200 :- + moms.
 

Detta är en webbkurs

Faktureringsadress / leveransadress (om skiljt från ovan):

 

Köpvillkor för webbkurser

Du betalar din beställda webbkurs via anvisad betalningsmetod, (vanligtvis faktura). När vi registrerat din betalning skickar vi dina inloggningsuppgifter till den epostadress du uppgivit. Observera att du kan inte ångra ditt köp och få kursavgiften återbetalad efter att vi har mailat ut dina inloggningsuppgifter till webbkursen.