Arbete på väg nivå 1+2

Om webbkursen

APV kompetensnivå 1+2 webbkursen har ett repetitionsintervall var 60e månad enligt Trafikverkets rekommendationer för TRVK APV  

 

Trafikverket ställer olika kompetenskrav beroende på vilka arbeten du ska utföra, men ansvaret för att personalen innehar rätt utbildningsnivå och kompetens ligger på arbetsgivaren. Detta är reglerat i Arbetsmiljölagen (AML 1977:1160 och Kap 3 §3).  

 

Webbkursen omfattar ett kunskapsprov som du öppnar i kursportalens huvudmeny 

under ”Mina kurser”. Du behöver få minst 75% rätta svar på båda kunskapsproven (nivå 1 och 2) för att bli godkänd och kunna skriva ut ditt kursintyg. Detta för att säkerställa för arbetsgivare att din kompetens kan intygas i enlighet med Arbetsmiljölagen och för de arbeten som du ska utföra.

Kursen är giltig i max 365 dagar och du kan logga in och ut ur portalen och göra om kunskapsprovet obegränsat antal ggr under hela giltighetstiden. Det finns dock en tidsgräns satt mellan upprepade provförsök på samma dag på 2 timmar mellan försöken. Den tidsgränsen är satt för att de som ej klarar minst 75% rätta svar, behöver lägga tid på att läsa igenom kursen noggrannare först innan nästa provförsök genomförs för att bli godkänd. 

 

Nivå 1    Kursen är obligatorisk för all personal. Omfattar grundläggande säkerhet

                Inga förkunskaper krävs. Alla som vistas inom ett vägarbetsområde måste ha

                kompetensnivå 1 och gäller från första timmen.

 

Nivå 2    Förkunskapskrav nivå 1. Omfattar förare av alla typer av väghållningsfordon.  

               Utmärkning av fordon, skyddsanordningar, Förarregler och arbetsmetoder etc

 

Kurstid:

ca 3 tim

 

 

Pris: 2 100,00 kr

Pris inkl moms: 2 625,00 kr

 

Boka kursen

 

Andra som använder våra kurser