Arbete på väg steg 1.1- Allmän grundkompetens

Trafikverket höjer nu kompetenskraven på all personal som omfattas av de nya kontraktskraven TDOK 2018:0371 som ett led i arbetet med att höja säkerheten på vägarbetsplatser och minska olyckstalen. Trafikverket: ”Kraven ska leda till att kompetensen och förståelsen för trafikantens behov ska öka hos konsulternas och entreprenörernas personal.”

APV 1.1 Allmän grundkompetens är obligatorisk för alla som utför arbeten som påverkas av eller påverkar trafikanter. Detta innebär samtlig personal oavsett roll/funktion, inklusive besökare som bara tillfälligt vistas på en vägarbetsplats. 

Detta är kontraktskrav i Trafikverkets upphandlingar som kommer att vara gällande from jan 2019 

All personal måste inneha denna grundkompetens APV steg 1.1 oavsett vilken funktion du sedan ska bygga på med beroende på vilka arbetsuppgifter du ska utföra tex 1.2,1.3,2.1 osv. 

 

Personal som endast går efter en väg eller korsar den i enlighet med bestämmelser i TrF, utför per definition inte arbete, men bör ändå inneha lägst kompetensen steg 1:1 enligt Trafikverket.

Med arbete avses även tex att utföra anteckningar, fotografera, diskutera åtgärder etc.                                   

Personer som inte räknas till de som direkt är berörda av passerande fordonstrafik, 

men som ändå bör inneha lägst kompetensen steg 1:1 är exempelvis:  

 

• Bergarbete i tunnlar eller på betryggande avstånd från fordonstrafik. 

• Montörer i tunnlar som är helt avstängda från passerande fordonstrafik,  

• Broarbetare, (armerare, betongarbetare)  

• De som tillfälligt vistas på arbetsplatsen.  

 

Trafikverket ställer krav på att din kompetens ska kunna styrkas företrädesvis genom uppvisande av kursintyg samt att din kompetens också upprätthålls kontinuerligt genom repetitionsutbildning för Arbete på väg i upphandlad verksamhet  -  Entreprenad och Projekteringstjänster.

 

När krav ställs på kompetens enligt APV steg 1.1, 1.2 samt 1.3 för en viss arbetsuppgift eller roll, ska både du personligen och arbetsgivaren (kontrakterad leverantör) kunna uppvisa ett personligt kompetensintyg vid en arbetsplatskontroll av Trafikverket eller Arbetsmiljöverket.


Kurstid:

ca 1 tim 

 

 

UtbildningsKrafts APV webbkurser svarar mot Trafikverkets nya kontraktskrav på personalens kompetens enligt krav- och rådsdokument TDOK 2018:0371. 

Kursen avslutas med ett kunskapsprov. 

 

Pris steg 1.1  590 kr

 

Kombinationspriser inom Steg 1:

 

Två st valfria kombinationer (gäller vid samtidig beställning av två kurser)

Pris 1900 kr 

 

 Kombinationspris hela Steg 1 (1.1+1.2+1.3) 1900 kr

 

 

Det som gäller för de nya kompetenskraven är att alla arbetsgivare ska kunna styrka att sin personal

innehar kravställd kompetensnivå av Trafikverket. Utbildningskrafts webbkurser inkl godkänt kunskapsprov

styrker att man har införskaffat sig rätt kompetens för sina arbetsuppgifter enl Trafikverkets kompetens- och kontraktskrav

TDOK 2018:0371  

 

 

 

Pris: 590,00 kr

Pris inkl moms: 737,50 kr

 

Boka kursen

 

Andra som använder våra kurser