Arbete på väg Steg 2.1 - TMA

Observera att Trafikverket har förkunskapskrav på fördjupad Steg 1 kompetens (dvs 1.1+1.2+1.3) innan du certifierar dig för Steg 2.1. Har du inte gått Steg 1.1+1.2+1.3 så behöver du gå den före Steg 2.1. Du kan boka den på vår hemsida också som webbkurs.   

 

Kursen följer Trafikverkets kompetenskrav enligt TDOK 2018:0371

Certifiering (teoriprovet) ska du göra på något av Trafikverkets förarprovskontor 

Certifikatet gäller i 4 år.

 

Förare av väghållningsfordon som utför följande arbeten ska genomföra Trafikverkets certifieringsprov APV 2.1 med godkänt resultat:

•Den som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA) monterat på eller draget av fordon.

•Samtliga förare av väghållningsfordon som utför arbeten med intermittent utmärkning på skyddsklassade vägar och TEN-T vägar, exempelvis röjning/slåtter, räckesarbeten, vägmarkering och liknande arbeten. För arbeten som Underhållsdistrikten upphandlar gäller inte kravet på TEN-T vägar. 

 

Korta enstaka stopp för att åtgärda enstaka fel eller brist, räknas inte som intermittent arbete som kräver certifiering.

 

Kurstid:

Ca 3 tim

 

 

Pris: 1 600,00 kr

Pris inkl moms: 2 000,00 kr

 

Boka kursen

 

Andra som använder våra kurser