Arbete på väg steg 2.2

Kompetenskrav på vissa personer som utför arbete med  trafik- och skyddsanordningar, samt trafikdirigering  

Fd Arbete på väg nivå 3A och 3B (Utmärkningsansvarig samt Vakt och lots)

 

En förberedande utbildning för dig som ska certifieras enligt APV steg 2.2. 

Det här är en onlineutbildning vilket innebär att du inte behöver delta i något digitalt klassrum i tex Zoom med en lärare och andra elever 

på ett förutbestämt datum och tider. Hos oss läser du onlinekursen självständigt i din egen takt och när du själv vill och har tid i vår kursportal. 

Ett friare och flexiblare lärande. 

 

Du som ska utföra utmärkning med trafikanordningar ska kunna och förstå de regler och krav som gäller för arbetsmiljön, 

samt förstå din arbetsuppgift. Du ska också förstå och känna till trafikanternas behov av rätt utmärkning, såsom varning och vägledning, 

liksom det ansvar som Trafikverkets region har för utmärkning enligt vägmärkesförordningen i egenskap av väghållningsmyndighet.

 

Person med kompetens enligt steg 2.2 certifiering ansvarar för det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och 

ta in de markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga för att skapa en god arbetsmiljö.

 

Du får även utföra alla moment som ingår i trafikdirigeringsarbetet med Vakt och lots.

 

Personal som svarar för följande arbeten ska utföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat: 

  • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats. 

  • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga vid trafikdirigering. Exempelvis handhavande av trafiksignal. 

  • Se till att fordon som utför rörliga- och intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete. 

  • Personal som leder och instruerar medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller de personer som utför trafikdirigering, exempelvis vakt och lotsförare. 

  • Personal som ingår inom BAS-P:s och BAS-U:s ansvarsområde ska ha kompetens enligt steg 2.2.

 

Du ska själv boka ditt prov hos Trafikverket efter denna kurs och vid godkänt provresultat får du en certifiering som gäller i 4 år. 

 

Observera att du enligt Trafikverkets förkunskapskrav för Steg 2 ska ha en fördjupad kompetens inom Steg 1.1+1.2+1.3.

Så om du inte har gått den kursen eller om det var längesedan så ska du gå den före denna kurs. 

 

Kurstid

8 tim (individuellt)

 

 

Pris: 4 400,00 kr

Pris inkl moms: 5 500,00 kr

 

Boka kursen

 

Andra som använder våra kurser