Arbetsmiljöutbildning – För chefer & skyddsombud

Arbetsmiljö

Som arbetsgivare har du det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön. Du ska inte bara minimera riskerna för olyckor, utan även ansvara för arbetstagarens fysiska hälsa samt välmående. 

Delar av kursens innehåll

  • Översiktlig kunskap om arbetsmiljölagen (AML)
  • Översiktlig kunskap om arbetsmiljöförordningen (AMF)
  • Översiktlig kunskap om arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)
  • Fördjupad kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Fördjupad kunskap om organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Kunskaper i hur vi är - och vill vara - som ledare
  • Kurslängd ca 6 timmar

Målgrupp

Webbutbildningen vänder sig i första hand till chefer, skyddsombud, byggarbetsmiljösamordnare (BAS) eller annan personal på arbetsplatsen som antingen idag innehar ett arbetsmiljöansvar alternativt ska påbörja ett arbetsmiljöansvar och behöver en bra grundutbildning för detta.

 

När du läser en webbkurs hos oss har du möjlighet att pausa - och återuppta din utbildning när du vill inom 365 dagar. Kurserna går att läsa på olika enheter så att du kan läsa var du vill, helt på dina villkor. 
Våra kurser avslutas med ett slutprov så att både personal och arbetsgivare får kvittens på anskaffad kunskap.

 

Pris: 2 900,00 kr

Pris inkl moms: 3 625,00 kr

 

Boka kursen

 

Andra som använder våra kurser