WEBBKURSER

Fallskydd

Sammanfattning

  • Kurstid
  • 1 900,00 kr Pris ex moms
  • Åtkomsttid
  • Tillgänglighet

Kursen innehåller grundprinciperna samt vilken sorts utrustning som krävs för olika typer av arbete och vänder sig till alla som arbetar på höjd (med fallhöjd över två meter), t ex på tak, ställning eller i liftar.

 

Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och EU-direktivet.

 

I Sverige utgör fallolyckor ungefär en av tre av samtliga arbetsolyckor. Det är den absolut vanligaste olyckan på byggarbetsplatser. Oftast beror det på att någon regel inte har följts.

 

Kursen är uppdelad i fyra kapitel:

 

Fallskydd räddar liv

Så används utrustning för fallskydd

När en olycka inträffar

Ta dig tid för att bedöma risker

Efter varje kapitel kommer ett litet delprov du måste klara för att komma vidare till nästa kapitel. När du klarat de fyra kapitlen och delproven får du göra ett slutprov med frågor blandade från hela kursen.

 

Sammanfattning

 

Teknik, utrustning, utbildning och regelefterlevnad är alla viktiga hörnstenar för att undvika fallolyckor. Olyckor kan förebyggas genom att regler följs - i alla lägen. Lagen är tydlig, vid arbete på två meters höjd eller högre ska fallskydd finnas. Arbetsmiljöverket (AMV) är den myndighet som ansvarar för att öka säkerheten och minska olycksrisker på svenska arbetsplatser. I AMV:s (Arbetsmiljöverkets) förordningar finns detaljerade krav som arbetsgivare och anställda måste följa.

 

Så går det till:

 

Du får inloggningsuppgifter via email direkt efter att du köpt kursen.

Följ instruktionerna i mailet och genomför kursen.

Endast teoretisk kurs. Inget praktiskt moment krävs.

När du genomfört kursen får du ett certifikat/kursintyg efter godkänt resultat. Direkt när du genomfört godkänd kurs får du ett intyg per mail. Detta kan du skriva ut och använda direkt. Efter ca en vecka får du intyg i form av ett plastkort per post.

  • Kurserna fungerar på alla enheter, var du vill och när du vill.

FAQ

Faktura (30 dagar). Swishbetalning är möjligt. E-faktura, e-post (pdf), postfaktura.

Swish

Ja, när du fyllt i all information i bokningsformuläret för den första deltagaren så klickar du på ”slutför köp och boka för fler elever”, då skickas den första bokningen in, nu kan du fylla i information för nästa deltagare (och byta kurs om du vill) och fakturainformationen är då förifylld. När du bokar för den sista personen klickar du på ”slutför köp”.

Ja självklart, maila oss så löser vi det.

Ja, fyll i fältet "kopia på kursintyg" så mailas en kopia på kursintyget. Du kan också få ett eget inlogg till vår HR-portal där du får en god översikt över dina anställdas intyg samlade.

För bokning av webbkurser gäller att när vi har skickat ut mail med ditt/ert kursinlogg så är ditt köp slutfört och levererat från oss och bindande betalning gäller. Vi erbjuder möjlighet efter köpet att få byta till en annan kursdeltagare kostnadsfritt.

Kund ansvarar för att sina lämnade uppgifter är korrekta och uppdaterade samt för laglig grund för överföring av sådana uppgifter. UK ansvarar i sin tur för laglig grund för behandling av uppgifter efter mottagande från kund.

Vi hanterar personuppgifter, namn och personnummer, i olika syften, tex används ditt personnr för inloggning till vår kursportal, utfärda intyg, påminnelsefunktioner för intygens giltighet, fakturering samt övrig kursadministration.. Behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra vår förpliktelse som leverantör av kurser. UK har ingen tidsgräns för lagringen av dina personuppgifter, utan de finns i våra system tills vidare. Som registrerad kund har du rätt att begära ett registerutdrag med information om vad som finns sparat. Detta för att du skall kunna kontrollera att uppgifter stämmer, ev rätta om något är felaktigt/ändrat samt att du har rätt att få uppgifter raderade om du så önskar.

Referenser

Ett urval av våra kunder

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...