Ergonomi & Lyftteknik

Mål med utbildningen

Ergonomi är läran om människan i arbetet. Det handlar om arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning som t.ex. tunga lyft och andra förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka kroppens leder och muskler på ett sådant sätt som kan leda till ohälsa.

 

Målet med vår utbildning är att ni ska få kunskaper i belastningsergonomi och därmed arbeta på rätt sätt för att undvika skador.

 

Kursen är giltig i 60 dagar och under tiden kan du läsa och pausa kursen när du vill.

Kurstid: ca 1 timme

 

Pris: 495,00 kr

Pris inkl moms: 618,75 kr

 

Boka kursen